English
Hospodine, můj Bůh jsi ty, tebe vyvyšuji, tvé jméno velebím,... neboť ses pro slabé stal pevností, pevností ubohých v jejich úzkosti, jejich útočištěm před bouří a zastíněním před výhní. (Izaiáš 25:1a,4a)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.