English
Nespoléhejte na mocné – smrtelník nikoho spasit nemůže... Blaze tomu, komu Bůh Jákobův pomáhá, tomu, na Hospodina, svého Boha, spoléhá! (Žalm 146:3,5)
Chcete dostávat Slovo na den e-mailem? Přihlašte se zde.